Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STUDIO OTWARTE Aneta Mazurek, ul . Storczykowa 24, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 646-237-83-22, REGON: 365338288.
2. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą w celu zawarcia umowy dot. współpracy, a także w związku z jej realizacją oraz rozliczeniem. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy współpracy.
3. Jeśli Państwa umowa została zakończona, dane osobowe przechowywane są jedynie na potrzeby rozliczeniowo-podatkowe z Urzędem Skarbowym przez czas wymagany przez prawo podatkowe oraz dla zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją umowy. Przechowywane będą przez okres niezbędny do zawarcia / wykonania umowy oraz wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych i podatkowych wobec Urzędu Skarbowego.
4. Ponadto informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą/mogą być: biuro księgowe, firmy kurierskie i pocztowe, w związku z zawarciem i realizacją zawartej umowy. Do innych celów dane udostępnione mogą być tylko za Pani/Pana uprzednią, odrębną pisemną zgodą.
5. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.